DOKUMENTA

Pregled svih usvojenih Opštih akata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija od strane Saveta Akademije, Nastavnog veća Akademije, Predsednika Akademije i Studentskog parlamenta Akademije.

OPŠTA AKTA

DoneoNaziv dokumentaDatum poslednje promenePogledaj
Statut Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija22.05.2020.PREUZMI
Strategija internacionalizacije Akademije04.06.2020PREUZMI

PRAVILNICI

DoneoNaziv dokumentaDatumPogledaj
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti28.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o raspodeli sopstvenih prihoda24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika23.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći21.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o zaštiti od požara07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja akademije28.04.2020.PREUZMI
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju22.05.2020.PREUZMI
Pravilnik o upisu studenata na osnovne strukovne studije04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o master strukovnim studijama Akademije04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o izradi završnog master rada04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o studijama na daljinu04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o studijama25.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o pripremi , izradi i odbrani završnog rada na osnovnim strukovnim studijama16.09.2020.PREUZMI

POSLOVNICI

DoneoNaziv dokumentaDatum poslednje promenePogledaj
Poslovnik o radu Saveta za kvalitet21.10.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Akademije04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Odseka04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Katedri25.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Studentskog parlamenta Akademije25.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Kolegijuma25.06.2020.PREUZMI