Katedra, Opšteobrazovni predmeti

1.

BOJOVIĆ IVANA

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

2.

DIKOVIĆ LJUBICA

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

3.

DUGOŠIJA TATJANA

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

ODSEK VALJEVO

4.

MARINKOVIĆ IVANA

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

ODSEK UŽICE

5.

MIĆIĆ DRAGIŠA

PREDAVAČ

ODSEK UŽICE

6.

NENADOVIĆ SLOBODAN

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK VALJEVO

BIOGRAFIJA

7.

TERZIĆ SVETLANA

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE