Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Aktuelni projekti

Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational Sciences

Referentni broj projekta: 2021-1-TR01-KA220-HED-000031999

Tip projekta: Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (Erazmus+)

Period trajanja projekta: 01.03.2022 – 27.02.2025. godine

Koordinator projekta: Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi, Turska

Članovi konzorcijuma:

Ciljevi projekta:

 • Razvijanje programa obuke za istraživače prvog nivoa u oblasti društvenih nauka u cilju razvijanja veština i komepetencija koje će doprineti njihovom osamostaljivanju u naučno-istraživačkom radu i dostizanja nivoa priznatih istraživača
 • Razvijanje programa obuke za istraživače drugog nivoa (priznate istraživače) u oblasti društvenih nauka u cilju razvijanja veština i komepetencija koje će doprineti daljem jačanju njihovih veština za pripremu, realizaciju i evaluaciju istraživačkih projekata kroz saradnju sa drugim istraživačima, a u cilju dostizanja nivoa afirmisanih istraživača
 • Podizanje svesti o problemima sa kojima se istraživači i akademski radnici suočavaju usled nedovoljnog poznavanja metodologije naučnog istraživanja u oblasti društvenih nauke i nedostatka adekvatnih obuka
 • Pružanje mogućnosti za onlajn/hibridnu edukaciju u navedenoj oblasti putem digitalnih platformi
 • Omogućavanje besplatnog pristupa obrazovnom materijalu u oblasti naučno-istraživačkog rada
 • Povezivanje i jačanje sinergije između različitih zainteresovanih strana u ovoj oblasti.

INTELEKTUALNI PROIZVODI

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail 

Projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština u okviru Erazmus+ programa

 1. Erazmus+ projekat broj 2022-1-RS01-KA131HED-000057640

Period trajanja projekta: 01.06.2022 – 31.07.2024. godine

Broj odobrenih mobilnosti:

 • 2 mobilnosti za studente zarad učenja, u maksimalnom trajanju od 5 meseci
 • 2 mobilnosti za zaposlene u svrhu obuke

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail 

 2. Erazmus+ projekat broj 2023-1-RS01-KA131–HED-0000114397

Period trajanja projekta: 01.06.2023 – 31.07.2025. godine

Broj odobrenih mobilnosti:

 • 2 mobilnosti za studente zarad učenja, u maksimalnom trajanju od 5 meseci
 • 2 mobilnosti za zaposlene u svrhu držanja nastave
 • 2 mobilnosti za zaposlene u svrhu obuke

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail 

Metodologije za istraživanje i razvoj u društvenim i obrazovnim naukama orijentisane na kompetencije