Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

PRIJAVI SE, POSTANI DEO AKADEMIJE – ALUMNI

    Napomena: U slučaju da ne želim više da moji lični podaci budu javno objavljeni, opozvaću saglasnost preko lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti u Akademiji koje je dostupno na sajtu Akademije.