Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

DIMSUE

Projekat Digitalni multimedijalni vodič Starog grada Užica je finansiran od strane Ministarstva ministarstva kulture i informisanja i sufinansiran od strane Grada Užica. Projekat je osmišljen da ima između ostalih rezultata dva korisnički upotrebljiva proizvoda, interaktivnu veb aplikaciju sa ugrađenom virtuelnom realnosti (VR) i zasebnu originalnu – nejtiv (eng. native) VR aplikaciju.   

Informativni sadržaj veb aplikacije potkrepiće detalje o lokalitetu i  prikazati tvrđavu kroz istorijske epohe. Posetilac će kroz navigaciju na sajtu i filtere za pretragu lako doći do željenih informacija. Dugme za odabir jezika nudiće četiri opcije: srpski, engleski, ruski i nemački. Nacrti Starog grada iz svih epoha pokrenuće znatiželju veb posetioca. Vodič će ga uputiti na šetnju tvrđavom iz srednjeg veka. Odabirom rute, posetilac će prošetati kroz tvrđavu u ulozi Velikog župana Nikole Altomanovića, uz prikladan audio zapis i njemu odgovarajući tekst, povezan sa trenutnom pozicijom posetioca na virtuelnoj ruti, a ponudiće mu se i dodatni sadržaj, 3D prikaz predmeta i objekata tog doba. Na ovaj način Stari grad Užice postaje dostupan široj internacionalnoj javnosti. VR efekti ugrađeni u kod veb aplikacije biće kreirani koristeći Three.js, JavaScript biblioteku. Dodatno, posetioci veb sajta, koji poseduju odgovarajući hardver će imati mogućnost preuzimanja nejtiv VR aplikacije za kompletno VR iskustvo. 

Originalna VR aplikacija, kreirana u softveru UnrealEngine, pružiće jedinstven VR doživljaj tvrđave Stari grad Užice. Na osnovu istorijskih činjenica, nacrta i arhivskih slika biće kreirani modeli sa detaljima poput teksture objekta i svojstava materijala. VR prikaz će biti kreiran na osnovu postojećih zapisa uz 3D predmete toga doba. Posetilac koji je prisutan na lokalitetu imaće dostupan sav potreban hardver za VR. Na lokalitetu će biti postavljena dva seta opreme istovremeno na raspolaganju za dva posetioca, gde se pojedinačan set sastoji od računara naprednih performansi sa potrebnom periferijom i VR headset-a. Izborom rute posetilac započinje VR šetnju sličnu prethodno opisanoj šetnji za veb posetioca sa osnovnom razlikom u bogatstvu detalja i realističnog osećaja koji pruža nejtiv VR. Propratni audio zamišljen je kao priča Velikog župana Nikole Altomanovića o događajima i zanimljivostima iz njegovog života. Audio prati odgovarajući tekst, tako da će vodič biti prilagođen osobama sa invaliditetom (gluvonemi i slabovidi). Veb prezentacija kroz različite oblike vidljivosti omogućiće osobama sa drugim oblicima invaliditeta bogat doživljaj Starog grada Užica.

Implementacijom Google Maps API u veb aplikaciju, korisnik prisutan bilo na vebu bilo na lokalitetu će imati mogućnost prijave i ostavljanja komentara.

Metode koje će se koristiti u prikupljanju istorijske građe su: analitička (analiza prikupljene građe), sintezna metoda (spajanje više činjenica i podataka u jednu celinu), metoda indukcije (izvršeno analiziranje opšteg, pojedinačnog i posebnog saznanja o značaju tvrđave Stari grad kroz istoriju), metoda generalizacije (sintetički postupak kojim je izvršeno uopštavanje pojedinačnih podataka sa ciljem da se ukaže na istorijsku ulogu i značaj tvrđave Stari grad).

U programiranju aplikacija koristiće se metode dizajna i kompozicije.

Način realizacije projekta odnosi se na sprovođenje plana utvđenih aktivnosti.

Prezentacija projekta na Workshop on methodologies for design and management of innovative touristic products u okviru Ineterreg Tematic projekta.

Projektom su planirane određene aktivnosti koje se moraju sprovesti hronološki, kako bi sve neophodne radnje bile izvršene u kontinuitetu. Prva aktivnosti se odnosi na istraživanje istorijske građe o kulturnom lokalitetu Stari grad. U okviru ove aktivnosti planira se saradnja i konsultovanje zaposlenih u Istorijskom arhivu Grada Užica i Narodnog muzeja Užice. Prikupljena građa zahtevaće određenu sistematizaciju po istorijskim epohama, a potom i pripremu za prebacivanje u digitalnu formu (docx format). Digitalizacija građe podrazumevaće i njenu narativnu obradu i pripremu na srpskom jeziku u tri svetska jezika (engleski, ruski i nemački), primenom koncepta pripovedenja (storytelling concept)

Kreiranje aplikacija biće sprovedeno kroz faze: analiza programa, dizajn programa, faze procesa programiranja, kodiranje programa, verifikacija programa, dokumentacija programa i održavanje programa.            

Poslednja aktivnost odnosi se na promovisanje projekta. U okviru ove aktivnosti kao oblici promocije koristiće se propaganda i odnosi sa javnošću, što će podrazumevati da će se u promociji projekta najviše koristiti oglasna i projekciona propagandna sredstva. Projekat će biti medijski promovisan u vidu konferecije za štampu, u prostorijama Grada Užica i Akademije. Medijsko izveštavanje podrazumevaće vidljivost na lokanom i nacionalnom nivou putem tv kanala sa nacionalnom frekvencijom. U virtuelnom prostoru za promovisanje projekta koristiće se društvene mreže (Facebook strana Akademije), sajt Grada Užica, sajt Akademije, sajtovi ustanova kulture i drugih ustanova čiji je osnivač Grad Užice (npr. TO Užice) i popularni portal Oglasna tabla Užice.

Projektom su obuhvaćene sve kategorije zainteresovanih korisnika, tj. svi tržišni segmenti bez obzira na geografske, demografske, psihografske i biheviorističke karakteristike. Digitalni kulturni vodič, dostupan na četiri jezika, prilagođen je svim starosnim uzrastima (školarcima, mladima, porodicama sa malom decom, poslovnim ljudima, penzionerima), kao i osobama sa invaliditetom. Takođe, aplikacija virtuelne realnosti (VR) kreirana u softveru UnrealEngine, koja se odnosi na srednji vek, biće dostupna i u virtuelnom prostoru, a ne samo na kulturnom lokalitetu. Time je omogućeno i osobama sa invaliditetom da pristupe istoj.

Misija: Digitalizacija nepokretnog kulturnog dobra primenom savremenih informacionih tehnologija. Širenje i stvaranje nove publike, i veb i posetilaca na lokalitetu. Unapređenje pristupačnosti digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom. Poboljšanje značaja i uloge kulturnog lokaliteta Stari grad u kulturnoj ponudi grada Užica i Republike Srbije.

Vizija: „Digitalni multimedijalni vodič Starog grada Užica” predstavlja Stari grad Užice na kulturnoj mapi sveta, kroz različite oblike vidljivosti internacionalnoj javnosti, u meri koja ne narušava stepen i pravila zaštite nepokretnog kulturnog dobra.

Projekat DiMSUE je uspešno predstavljen na 6. Turističkoj konferenciji Zapadna Srbija koja je održana na Mećavniku, Mokra Gora u periodu 6-7.12.2022. g. 
Aplauz i pohvalne reči organizatora su dokaz značaja postignutih rezultata projekta.

DIMSUE

DIMSUE

DIMSUE

DIMSUE

DIMSUE