Katedra za ekonomske nauke i menadžment

1.

ĐURIČIĆ BILJANA

PREDAVAČ

ODSEK UŽICE

2.

JANKOVIĆ NIKOLA

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

ODSEK UŽICE

3.

KOSTIĆ NOVAKOVIĆ RADMILA

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

4.

MARINKOVIĆ IVANA

NASTAVNIK STRANOG JEZIKA

ODSEK UŽICE

5.

MILUTINOVIĆ MARIJANA

ASISTENT

ODSEK UŽICE

6.

SAGIĆ ZORICA

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

7.

STANKOV SLOBODANKA

PREDAVAČ

ODSEK UŽICE

8.

STOJADINOVIĆ JOVANOVIĆ SANDRA

PREDAVAČ

ODSEK UŽICE

9.

STOJANOVIĆ RADOMIR

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

10.

TANASKOVIĆ ZORICA, šef katedre

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE

11.

VASILJEVIĆ MOMČILO

PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

ODSEK UŽICE