Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

KOLEGIJUM

Kolegijum Akademije je operativno telo koje saziva predsednik Akademije radi koordiniranja rada i obavljanja konsultacija u vezi sa radom Akademije. 

Članovi Kolegijuma su: predsednik Akademije, zamenik predsednika Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, menadžer, sekretar, kao i rukovodilac Saveta za kvalitet.

Članovi Kolegijuma Akademije

dr Ljubica Diković, nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija, predsednik Akademije

mr Vesna Marković nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija, pomoćnik predsednika za nastavnu delatnost

Predrag Popović, mast.inž.informacionih tehnologija, pomoćnik predsednika za vannastavne delatnosti

dr Slobodanka Stankov, nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija, rukovodilac Odseka Užice

dr Mlađen Vićentić, nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija, rukovodilac Odseka Valjevo

Aleksandar Majstorović, dipl. pravnik, sekretar Akademije

dr Vesna Marjanović, nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija, rukovodilac Saveta za kvalitet