LOKACIJA

Privremeno sedište Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija je u zgradi bivše Visoke škole strukovnih studija Užice, a sada Odseka Užice novoformirane Akademije. Zgrada se nalazi u neposrednoj blizini Saborne crkve Svetog Đorđe i Užičke gimnazije, kao i Pedagoškog fakulteta u Užicu,Univerziteta u Kragujevcu. Zgradu pored naše ustanove koristi i Tehnička škola Užice.  


 

ADRESA

Trg Svetog Save 34

31000 Užice

Republika Srbija