Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ORGAN POSLOVOĐENJA – PREDSEDNIK

Predsednik Akademije

Organ poslovođenja Akademije je predsednik Akademije.

Predsednik Akademije je dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, e-mail

Predsednik Akademije dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, izabrana je na mandatni period od tri godine, počev od 01.09.2020. godine.

Presednik Akademije se bira iz reda nastavnika Akademije koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom i to iz reda nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija, a izabrani su na neodređeno vreme i imaju izražene organizatorske sposobnosti i iskustvo na poslovima rukovođenja. Мože postaviti svog zamenika iz redova nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija sa punim radnim vremenom zaposlenog u Akademiji, kao i 3 pomoćnika iz reda zaposlenih u Akademiji u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Predsednik Akademije je predsednik Veća akademije po funkciji koji saziva sednice i rukovodi radom Veća akademije. Imenuje i razrešava rukovodioca Odseka.