Poslovna ekonomija, studije na daljinu

Modul 1 – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Modul 2 – Marketing i trgovina