Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Promocija projekata

 22. januar 2023. 

U periodu od 24. do 28.10.2022. godine, realizovan je Erazmus+ projekat mobilnosti zaposlenih Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija. Profesori dr Ljubica Diković, dr Ljiljana Trumbulović i dr Vesna Marjanović, zajedno sa članom nenastavnog osoblja, Predragom Popovićem, boravili su u VŠU Šolski Center Kranj, Slovenija.

Kombinacija držanja nastave i stručnog usavršavanja pružila je zaposlenima obe ustanove mogućnost poređenja obrazovnih modela, kao i razmenu znanja i iskustva u vezi sa organizacijom rada i stručne prakse. Razmatrane su mogućnosti proširenja međunarodne saradnje kroz zajednički rad na pripremi i realizaciji novih projekata, kao i mogućnosti umrežavanja akademskog osoblja Akademije i Više stručne škole u Kranju na međunarodnom nivou. Ispred ŠC Kranj u realizaciju ove mobilnosti bili su uključeni: Jože Drenovec, direktor Školskog centra Kranj, Mr Lidija Grmek, direktor Više stručne škole, Nastja Bežnik, predavač i Erazmus+ koordinator, Srećko Simović, predavač, kao i studenti Odseka za elektrotehničko inženjerstvo.

 18. novembar 2022. 

U užičkom nedeljniku “Vesti” od 4. novembra 2022. godine objavljen je članak “Mobilnost studenata – otvorena vrata novih znanja”, povodom studentske mobilnosti, odnosno  studijskog boravka u Mariboru, Slovenija, studentkinja Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, Dunje Vasilić i Marine Živković u okviru Erazmus+u projekta.

 17. oktobar 2022. 

U četvrtak, 13.10.2022. godine, u sedištu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, u Užicu, obeleženi su Erazmus dani događajem pod nazivom The Beginning of the Rest of Our Lives- Erasmus+.

Rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju, Ivana Marinković, zajedno sa predsednikom Akademije, dr Ljubicom Diković, upoznala je prisutne studente sa pravilima programa Erazmus+.

Studentkinje Akademije koje su imale priliku da provedu dva semestra na mobilnosti podelile su sa prisutnima svoje utiske i iskustva.

 07. jul 2022. 

U okviru studijskog boravka u Mariboru, Slovenija, studentkinje Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, Dunja Vasilić i Marina Živković, imale su priliku da zajedno sa Erazmus+ studentima iz Poljske, Turske i Španije posete Postojnsku jamu i Piran. Obilazak slovenačkih znamenitosti organizovala je ustanova-domaćin, Alma Mater Europea.

 26. maj 2022. 

U okviru realizacije Erazmus+ projekta mobilnosti profesori VŠU Šolski center Kranj, Slovenija, su posetili Akademiju strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice.
Tom prilikom, u četvrtak, 26. maja 2022. godine, profesori Nastja Beznik, Srećko Simović, Robert Šifrer i Sašo Bizant održali su niz kratkih predavanja iz oblasti efikasnog poslovnog komuniciranja, kreativnog mišljenja i inovacija u oblasti preduzetništva, e-mobilnosti, energetici i društveno odgovornom ponašanju.

DAN AKADEMIJE 2021.

Svečana proslava povodom obeležavanja Dana Akademije održana je 16.12.2021. godine u sedištu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, u Užicu.

U okviru proslave, u cilju promocije i diseminacije projekata mobilnosti, prikazan je film koji su pripremile učesnice mobilnosti, studentkinje studijskog programa Zdravstvena nega, Dunja Vasilić i Marina Živković, o svojim utiscima i koristima koje im je studijski boravak u Sloveniji doneo do ovog trenutka, kao i o planovima za preostali deo boravka.

Predstavljeni su i rezultati uspešno završenog Erazmus+ projekta LANDS, kao i projekta DIMPS, čija je realizacija u toku.

ERASMUS DANI 2021.

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija je 2021. godine aktivno učestvovala u manifestaciji ‘Erasmus days  2021’, registrovanjem i organizovanjem događaja koji je za cilj imao promovisanje Erazmus mobilnosti studenata i zaposlenih, kao i diseminaciju rezultata Erazmus+ projekata DIMPS i LANDS.

Realizacija događaja je osmišljena kao kombinacija fizičkog i virtuelnog prisustva zainteresovanih učesnika. Prisutnim studentima su se preko Zoom platforme obratile studentkinje koje se trenutno nalaze na mobilnosti u Sloveniji, Dunja Vasilić i Marina Živković, koje su, uz detaljnu prezentaciju, upoznale prisutne sa procedurom pronalaska ustanove-primaoca, prijavom na konkurs, procesom selekcije i prijemom u ustanovu-primaoca. Uživo su im predstavile uslove u domu u kom su smeštene i sa njima podelile svoje, više nego pozitivne utiske, iscrpno odgovarajući na sva postavljena pitanja.

Kao član tima za realizaciju projekata DIMPS i LANDS, rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju, Ivana Marinković, upoznala je prisutne sa rezultatima ovih projekata.

ERASMUS DANI 2020.

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija obeležila je Erazmus dane organizovanjem otvorenih vrata u svom sedištu u Užicu, 15.10.2020. godine. Koordinator Erazmus+ projekta LANDS, Biljana Đuričić, prisutne je upoznala sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima realizacije ovog projekta, a institucionalni Erazmus+ koordinator, Ivana Marinković, im je predstavila mogućnosti i koristi koje donose Erazmus+ projekti mobilnosti studenata i zaposlenih.