Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Promocija udžbeničke literature

      Radi kvalitetnog obavljanja obrazovne delatnosti, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija-Odsek Užice, obezbeđuje i izdaje udžbenike, priručnike i druge publikacije za studente.

      U četvorogodišnjem periodu, od kada je konstituisana Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, u Odseku Užice objavljena su sledeća izdanja (osnovni udžbenici, pomoćni udžbenici, praktikumi  i druge vrste publikacija), koje se koriste za potrebe nastave na osnovnim strukovnim studijama (OSS) i master strukovnim studijama (MSS):

 1. Lj.Diković, Zbirka zadataka iz matematike za pripremu prijemnog ispita, zbirka zadataka, ISNB-978-86-82078-01-2, (2021)
 2. R. Stojanović, N. Milutinović,Preduzetništvo, udžbenik, ISBN-978-86-82078-02-9, (2021)
 3. Lj.Trumbulović, Materijali, udžbenik, ISBN-978-86-82078-06-7, (2021)
 4. V.Marjanović, Opšta hemija, udžbenik, ISBN-978-86-82078-03-6, (2021)
 5. T.Marinković, Biologija, udžbenik, ISBN-978-86-82078-04-3, (2021)
 6. I.Bojović, Organizaciono ponašanje, udžbenik, ISBN-978-86-82078-05-0, (2021)
 7. S.Stojadinović-Jovanović, Trgovinski menadžment, udžbenik, ISBN-978-86-82078-07-4, (2021)
 8. S.Petrović, M. Murić, Operativni sistemi, praktikum za vežbe-Windows 10, ISBN-978-86-82078-10-4, (2021)
 9. D.Milivojević, J. Stevanović, Instalacije vodovoda i kanalizacije, udžbenik, ISBN-978-86-82078-08-1 (2021)
 10. Lj.Trumbulović, Upravljanje otpadom, udžbenik, ISBN-978-86-82078-15-9, (2022)
 11. S.Stojadinović-Jovanović, Menadžment MSP, udžbenik, ISBN-978-86-82078-17-3, (2022)
 12. R.Stojanović, S. Stankov, Uvod u turizam, udžbenik, ISBN-978-86-82078-14-2, (2022)
 13. V.Marjanović, Neorganska hemija, udžbenik,ISBN-978-86-82078-03-6, (
 14. S.Stojadinović-Jovanović, Međunarodno poslovanje preduzeća, udžbenik, ISBN-978-86-82078-21-0, (2023)
 15. S.Stojadinović-Jovanović, Međunarodno poslovno finansiranje, udžbenik, ISBN-978-86-82078-22-7, (2023)
 16. M Pavlović-Jordović, M. Murić, Praktikum za laboratorijske vežbe iz Elektrotehnike sa elektronikom i Elektromagnetnih zračenja, praktikum za vežbe, ISBN-978-86-82078-Hhhhhh ,(2023)
 17. I.Bojović, Psihologija i mentalno zdravlje, udžbenik, ISBN-978-86-82078-19-7, (2023)
 18. M.Murić, D. Knežević, Korak po korak kroz alate grafičkog dizajna (Corel i Photoshop), praktikum za vežbe, ISBN-978-86-82078-20-3, (2023)

         Sa željom da afirmišemo napore nastavnog kadra da dalje razvija i unapređuje izdavačku delatnost,  a u sklopu obeležavanja čast Dana Akademije, dana 11.12.2023. godine u Odseku Užice je izvršena je promocija udžbeničke literature izdate školske 2022/2023.godine.”