Trg Svetog Save 34, Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
(+381) 31 513 385
skola@vpts.edu.rs

RUKOVODSTVO

Ljubica Diković

Predsednik Akademije
Odsek Užice
Profesor strukovnih studija
Doktor matematičkih nauka, dipl.matematičar
Telefon: 031/513-385

Mlađen Vićentić

Rukovodilac Odseka Valjevo
Odsek Valjevo
Profesor strukovnih studija
Doktor ekonomskih nauka, dipl.ekonomista
Telefon: 014/224-735

Ljiljana Trumbulović

Rukovodilac Odseka Užice
Odsek Užice
Profesor strukovnih studija
Doktor tehničkih nauka oblast Metalurgija,dipl.ing.metalurgije
Telefon: 031/513-385

Vesna Marković

Pomoćnik predsednika Akademije za nastavnu delatnost
Odsek Valjevo
Profesor strukovnih studija
Magistar ekonomskih nauka,dipl.ekonomista
Telefon: 014/224-735

Predrag Popović

Pomoćnik predsednika Akademije za nenastavnu delatnost
Odsek Užice
Master inženjer informacionih tehnologija
Telefon: 031/513-384