Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SARADNJA SA PRIVREDOM

Saradnja sa privredom predstavlja značajan segment poslovanja Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

Jedan od važnih ciljeva saradnje sa privredom je razvoj znanja i veština naših studenata usaglašenih sa potrebama poslodavaca i tržišta rada, sticanje radnog iskustva tokom realizacije stručne prakse i izrade diplomskih radova, ali i jačanje pozicije Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija kao značajne visokoškolske obrazovne institucije na teritoriji Zapadne Srbije.

 

Kroz uspostavljenu saradnju sa privredom, efikasno povezujemo teorijska znanja sa svetom rada.

 

Saradnja se realizuje kroz više oblika: zajednička realizacija projekata i projektnih zadataka koji su praktično orijentisani ka rešavanju određenih problema u privredi; poslovno-tehnička saradnja na realizaciji studentske prakse i unapređenju karijernog razvoja studenata; zajednička realizacija obuka, treninga, radionica, gostujućih predavanja i stručnih skupova od interesa za lokalnu i širu društvenu zajednicu iz različitih privrednih oblasti itd.

 

Navodimo neke od privrednih subjekata sa kojima su potpisani ugovori odn.memorandumi o zajedničkoj saradnji:

Odsek Užice

Odsek Valjevo