Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SAVET ZA KVALITET

Osnovno opredeljenje Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija je pre svega kvalitet u svim sferama njenog delovanja, uz sistem stalnih poboljšanja da bi se u budućnosti što više približili najboljima, kroz konitinuirane aktivnosti, uspostavljanjem i stalnim unapređenjem kulture kvaliteta.

U skladu sa sopstvenom misijom i vizijom Akademija se opredelila:

  • da kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovanja i stručnog osposobljavanja i uporednih kompetencija svojih studenata;
  • da permanentno, u skladu sa zahtevima tržišnog okruženja, radi na razvoju novih i osavremenjavanju postojećih studijskih programa;
  • da u realizovanju svojih ciljeva razvija i održava visok nivo saradnje sa srodnim Evropskim obrazovnim institucijama, kao i privrednim subjektima;
  • da doprinosi unapređenju i prepoznatljivosti visokog strukovnog obrazovanja u užem i širem okruženju;
  • da razvija i unapređuje tehničke i sve druge uslove rada za svoje studente, nastavnike i ostale zaposlene;
  • da omogući stalno stručno i profesionalno usavršavanje svojih nastavnika, saradnika i drugih učesnika u obrazovnom procesu;
  • za rad na projektima, inovacionim kursevima, dokvalifikaciji, zapošljavanju i pružanje konsultantskih usluga, i
  • da bude aktivan učesnik u osmišljavanju i realizovanju društveno-značajnih obrazovnih, humanitarnih, kulturnih, sportskih i drugih sadržaja u svom užem i širem okruženju.