Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

STUDENTSKI PARLAMENT, AKTIVNOSTI – arhiva

AKTIVNOSTI STUDENTSKOG PARLAMENTA U 2020. GODINI

Akademsku 2019/2020. godinu najvećim delom je obeležio rad u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom virusa COVID 19. Nakon uspešnog početka akademske godine i redovnog rada u zimskom semestru, što podrazumeva realizaciju planiranih zadataka i aktivnosti, letnji semestar počinje sa normalnim radom, da bi već u prvoj polovini marta bilo proglašeno vanredno stanje, zbog čega se veći deo studenata vratilo svojim kućama. Dalji rad same Akademije i Studentskog parlamenta se odvijao radom od kuće. Za razliku od prethodnih godina, kada je letnji semestar bio obeležen takmičenjima, Višijadom, proslavama, organizovanim svečanostima, ove godine je zbog aktuelne epidemiološke situacije sve to je izostalo, a rad se uglavnom svodio na on line kontakte sa studentima i primenu mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.

Humanitara akcija „Budi i ti nečiji Deda Mraz“

 Najveća akcija Studentskog parlamenta prethodne godine bila je humanitarna akcija „Budi i ti nečiji Deda Mraz“. Akcija je posvećena deci sa Kosova, deci koja praznike provode u bolnici, deci slabijeg socijalnog statusa i deci  OŠ „Miodrag V. Matić“.  Studenti su prikupljali slatkiše, pravili paketiće i na kraju ih lično delili.

Rezultat akcije “Budi i ti nečiji Deda Mraz” je 479 novogodišnjih paketića i isto toliko nasmejanih dečijih lica! Užičkoj deci je podeljeno 158 paketića, i to deci slabijeg socijalnog statusa, deci sa smetnjama u razvoju i deci koja praznike provode u bolnici. Preostali 321 paketić smo prosledili za veliku humanitarnu akciju pod nazivom ,,Zajedno za Kosmet”, koju organizuju SKONUS i Fondacija “Zajedno za mlade – prof. dr Danica Grujičić”

 Prva konstutivna sednica privremenog Studentskog parlamenta

 Zbog hitnog izbora i konstruisanja privremenog Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija sa sedištem u Užicu, prva konstruktivna sednica održana je elektronskim putem 13.02.2020. godine sa Dnevnim redom

 1. Verifikacija mandata delegiranih predstavnika privremenog Studentskog parlamenta
 2. Izbor predsednika privremenog Studentskog parlamenta
 3. Izbor zamenika predsednika privremenog Studentskog parlamenta

Konkurs za prijavu novih članova Studentskog parlamenta

Privremeni Studentski parlament Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija odsek Užice, objavljuje

                                                                    KONKURS

Za prijavu novih članova Studentskog parlamenta za školsku 2020/21. godinu
Pravo prijave imaju svi studenti koji su upisani u školsku 2019/20. godinu na osnovnim i master strukovnim studijama.
Prijave se vrše dostavljanjem motivacionog pisma i popunjenog obrasca koji se nalazi na prilogu Konkursa, na e-mail adresi studentski.parlament@vpts.edu.rs
Nakon formirane liste kandidata koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli/sajtu škole, studenti će se tajno izjašnjavati za predložene kandidate sa utvrđene liste kandidata.
Odsek Užice delegira 6 članova za Studentski parlament Akademije saglasno članu 122. Statuta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 54/3-1 od 22.02.2020. godine.
Za utvrđivanje rezultata glasanja, privremeni Studentski parlament će formirati Komisiju za odsek Užice koja će utvrditi rezultate glasanja.
Izbor za nove članove održaće se 22.06.2020. godine u terminu od 10:00 do 15:00 časova.

Prva konstutivna sednica Studentskog parlamenta

Na osnovu člana 122. Statuta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 54/3-1 od 22.02.2020. godine zakazujem prvu konstruktivnu sednicu Studentskog parlamenta koja će se održati u četvrtak 25. jua 2020. godine, sa početkom u 13:30 časova u prostorijama Studentskog kluba na adresi Trg Svetog Save 34, Užice. Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Konstruisanje Studentskog parlamenta i verifikacija mandata delegiranih predstavnika
 2. Donošenje Poslovnika o radu Studentskog parlamenta
 3. Izbor predsednika Studentskog parlamenta
 4. Izbor zamenika predsednika Studentskog parlamenta
 5. Izbor sekretara Studentskog parlamenta
 6. Imenovanje tri člana predstavika Studentskog parlamenta u Savetu Akademije
 7. Razno

Prva elektronska sednica Studentskog parlamenta

 Poštovani, Obaveštavam Vas da će I elektronska sednica Studentskog parlamenta Akademije strukovin studija Zapadna Srbija održati elektronskim putem u sredu, 16.09.2020. godine u 17:00 časova, za sednicu predlažem sledeći: DNEVNI RED
 1. Usvajanje Zapisnika sa prve konstruktivne sednice Studentskog parlamenta održane dana 25.06.2020. godine
 2. Izbor predstavnika u odboru Studentskog centra Užice
 3. Razno

Druga elektronska sednica Studentskog parlamenta

Poštovani, Obaveštavam Vas da će II elektronska sednica Studentskog parlamenta Akademije strukovin studija Zapadna Srbija održati elektronskim putem u četvrtak, 15.10.2020. godine u 13:00 časova, za sednicu predlažem sledeći: DNEVNI RED
 1. Usvajanje Zapisnika sa prve elektronske sednice Studentskog parlamenta održane dana 16.09.2020. godine
 2. Izbor predstavnika u Savetu za kvalitet Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 3. Razmatranje predloga pokretanja stranice Studentskog parlamenta na društvenim mrežama
 4. Razno

Treća elektronska sednica Studentskog parlamenta

 Poštovani, Obaveštavam Vas da će III elektronska sednica Studentskog parlamenta Akademije strukovin studija Zapadna Srbija održati elektronskim putem u četvrtak, 19.11.2020. godine u 17:00 časova, za sednicu predlažem sledeći: DNEVNI RED
 1. Usvajanje Zapisnika sa druge elektronske sednice Studentskog parlamenta održane dana 15.10.2020. godine
 2. Izbor dva predstavnika za Disciplinsku komisiju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 3. Davanje predloga aktivnosti za dalji rad Studentskog parlamenta
 4. Razno

Četvrta elektronska sednica Studentskog parlamenta

Poštovani,

Obaveštavam Vas da će IV elektronska sednica Studentskog parlamenta Akademije strukovin studija Zapadna Srbija održati elektronskim putem u četvrtak, 26.11.2020. godine u 17:00 časova, za sednicu predlažem sledeći:
DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa treće elektronske sednice Studentskog parlamenta održane dana 19.11.2020. godine
 2. Usvajanje predloga Pravilnika o radu Studentskog parlamenta
 3. Razno