Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Upis – Plaćanje školarine

Osnovne strukovne studije

Školarina za studente koji plaćaju studije za sve studijske programe, osim za Zdravstvenu negu, iznosi 72.000,00 dinara i može se platiti u celosti ili u ratama, i to:

 • Uplatom iznosa od 72.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, a druge rate u januaru 2023. godine prilikom overe zimskog semestra.
 • Uplatom iznosa od 72.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, druge rate u decembru 2022. godine, a treće rate u martu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 72.000,00 dinara u četiri rate i to: prve rate u iznosu od 30.000,00 dinara na dan upisa u septembru 2022. godine, druge rate u iznosu od 12.000,00 dinara u novembru 2022. godine, treće rate u iznosu od 20.000,00 dinara u januaru 2023. godine i četvrte rate u iznosu od 10.000,00 dinara u aprilu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 72.000,00 dinara u 11 rata, tako što će student prilikom upisa u septembru 2022.god. uplatiti 12.000,00 dinara i deponovati čekove u preostalom iznosu od 60.000,00 dinara koji će biti realizovani u periodu od 30.09.2022.-30.09.2023. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan. Uplata se može izvršiti i putem administrativne zabrane.

Školarina za studente koji plaćaju studije na studijskom programu Zdravstvena nega iznosi 90.000,00 dinara i može se  platiti u celosti ili u ratama, i to:

 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, a druge rate u januaru 2023. godine prilikom overe zimskog semestra.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, druge rate u decembru 2022. godine, a treće rate u martu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u četiri rate i to: prve rate u iznosu od 25.000,00 dinara na dan upisa u septembru 2022. godine, druge rate u iznosu od 25.000,00 dinara u novembru 2022. godine, treće rate u iznosu od 20.000,00 dinara u januaru 2023. godine i četvrte rate u iznosu od 20.000,00 dinara u aprilu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u 11 rata, tako što će student prilikom upisa u septembru 2022.god. uplatiti 15.000,00 dinara i deponovati čekove u preostalom iznosu od 75.000,00 dinara koji će biti realizovani u periodu od 30.09.2022.-30.09.2023. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan. Uplata se može izvršiti i putem administrativne zabrane.

Master strukovne studije

Školarina iznosi 90.000,00 dinara  i može se  platiti u celosti ili u ratama, i to:

 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u dve jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, a druge rate u januaru 2023. godine prilikom overe zimskog semestra.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u tri jednake rate i to: prve rate prilikom upisa u septembru 2022. godine, druge rate u decembru 2022. godine, a treće rate u martu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u četiri rate i to: prve rate u iznosu od 30.000,00 dinara na dan upisa u septembru 2022. godine, druge rate u iznosu od 20.000,00 dinara u novembru 2022. godine, treće rate u iznosu od 20.000,00 dinara u januaru 2023. godine i četvrte rate u iznosu od 20.000,00 dinara u aprilu 2023. godine.
 • Uplatom iznosa od 90.000,00 dinara u 11 rata, tako što će student prilikom upisa u septembru 2022.god. uplatiti 20.000,00 dinara i deponovati čekove u preostalom iznosu od 70.000,00 dinara koji će biti realizovani u periodu od 30.09.2022.-30.07.2023. godine. Prilikom upisa i zaključenja ugovora deponent čekova MORA biti prisutan. Uplata se može izvršiti i putem administrativne zabrane.