Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

O AKADEMIJI

Naziv: Akademija strukovnih  studija Zapadna Srbija

Adresa sedišta: Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Republika Srbija

Osnivač: Vlada Republike Srbije, Odluka 05 broj 022-7977/2019 od 29. 08. 2019. godine

Predsednik Akademije: dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, e-mail

Predsednik Saveta Akademije: dr Zorica Sagić, profesor strukovnih studija, e-mail

Sekretar Akademije: Mirjana Selaković, master pravnik, e-mail

Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova: Marina Vulović, dipl.ecc., e-mail

Rukovodilac Odseka Užice: dr Slobodanka Stankov,  profesor strukovnih studija, e-mail

Rukovodilac Odseka Valjevo: dr Mlađen Vićentić,  profesor strukovnih studija, e-mail

Tekući račun: 840-2114666-27

Matični broj: 18375931

PIB: 111925736

WEB: https://akademijazs.edu.rs/

e-mail:link

telefon: +381 31 513 385, +381 31 512 013, +381 31 512 789

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija osnovana je kao novo pravno lice Odlukom Vlade Republike Srbije 29.08.2019. godine i to statusnom promenom spajanja visokoškolskih ustanova: 

Visoke škole strukovnih studija Užice iz Užica i Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Valjeva.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Izmene dozvole za rad izdate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Akademija je akreditovana visokoškolska ustanova, Uverenje o akreditaciji.

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz sledećih obrazovno-naučnih polja: društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i medicinske nauke.

Studije na Akademiji se ostvaruju na osnovu akreditovanih studijskih programa (180 ESPB, 300 ESPB).

Akademija u svom sastavu ima dva Odseka bez svojstva pravnog lica i to:

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija je trajno opredeljena unapređenju kvaliteta visokog strukovnog obrazovanja u skladu sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja, kao i procesa internacionalizacije obrazovanja kroz međunarodnu razmenu studenata i nastavnog osoblja.

Vizija Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija zasnovana je na Odluci Vlade Republike Srbije o njenom osnivanju da zauzme značajno i prepoznatljivo mesto u oblasti visokog strukovnog obrazovanja na teritoriji Zapadne Srbije, i šire, koja obezbeđuje zadovoljstvo svojih studenata i zaposlenih, težeći da postigne vrhunski kvalitet i izvrsnost u svim segmentima rada.