Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

O AKADEMIJI

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija osnovana je kao novo pravno lice Odlukom Vlade Republike Srbije 29.08.2019. godine i to statusnom promenom spajanja visokoškolskih ustanova: 

  •  Visoke škole strukovnih studija Užice iz Užica,
  •  Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Valjeva.

Akademija posluje na osnovu Dozvole za rad izdate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Izmene dozvole za rad izdate od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Akademija je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije iz sledećih obrazovno-naučnih polja i to: društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i medicinske nauke

Studije na Akademiji se ostvaruju na osnovu akreditovanih studijskih programa.

Akademija u svom sastavu ima dva Odseka bez svojstva pravnog lica i to:

  • Odsek Užice, na adresi Trg Svetog Save 34. 31000 Užice,

  • Odsek Valjevo, na adresi Vuka Karadžića 3a, 14000 Valjevo

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija je trajno opredeljena unapređenju kvaliteta visokog strukovnog obrazovanja u skladu sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja, kao i procesa internacionalizacije obrazovanja kroz međunarodnu razmenu studenata i nastavnog osoblja.

 Vizija Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija zasnovana je na Odluci Vlade Republike Srbije o njenom osnivanju da zauzme značajno i prepoznatljivo mesto u oblasti visokog strukovnog obrazovanja na teritoriji Zapadne Srbije, i šire, koja obezbeđuje zadovoljstvo svojih studenata i zaposlenih, težeći da postigne vrhunski kvalitet i izvrsnost u svim segmentima rada.

U Akademiji su obrazovana dva odseka sa odgovarajućim studijskim programima:

 

Odsek je nastavna visokoškolska jedinica Akademije bez svojstva pravnog lica, u kojoj se ostvaruje obrazovna delatnost Akademije.

Odsek sačinjavaju dve organizacione jedinice i to: Nastavna jedinica i Nenastavna jedinica u čiji sastav ulaze: studentska služba, materijalno-finansijska služba, pravna služba, služba admiistracije, informatička služba, biblioteka, tehnička služba i dr.