Trg Svetog Save 34, Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
(+381) 31 513 385
skola@vpts.edu.rs

ORGAN UPRAVLJANJA – SAVET

Savet Akademije

Organ upravljanja Akademije je Savet Akademije.

Predsednik Saveta Akademije je dr Zorica Sagić, profesor strukovnih studija, e-mail

Zamenik predsednika Saveta Akademije je dr Ilja Stanišević, profesor strukovnih studija, e-mail

Savet Akademije ima 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

10 članova (55%) predstavnici Akademije i to po pet članova iz reda Odseka Užice i Odseka Valjevo od kojih su četiri  člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

1. dr Zorica Sagić, predsednik Saveta, profesor strukovnih studija

2.dr Slobodanka Stankov, profesor strukovnih studija

3.mr Biljana Đuričić, predavač

4.Ivana Marinković, nastavnik stranog jezika

5.Ana Đokić, iz reda nenastavnog osoblja

6.dr Ilja Stanišević, zamenik predsednika Saveta, profesor strukovnih studija

7.dr Snežana Rakić, profesor strukovnih studija

8.dr Đorđe Petrović, profesor strukovnih studija

9.mr Sanja Radovanović, predavač

10.Nataša Vuković, iz reda nenastavnog osoblja

– 6 članova (30%) predstavnika osnivača:

1.Jelena Raković Radivojević

2.Radmila Zlatić

3.Vlado Maksimović

4.Radmila Nastić Antanasijević

5.Mihailo Milinčić

6.Nemanja Pešaković

3 člana (15%) predstavnici studenata Akademije:

1.Milkica Gačić, Odsek Užice

2.Ćurdić Mladen, Odsek Užice

3.Jelena Pantović, Odsek Valjev0

Akademija u skladu sa Zakonom konstituiše Savet poslodavaca. Postupak, način izbora, prava i obaveze saveta poslodavaca urediće se posebnim pravilnikom. Savetom poslodavaca predsedava predsednik Akademije.