Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ORGAN UPRAVLJANJA – SAVET

Organ upravljanja Akademije je Savet Akademije.

Predsednik Saveta Akademije je dr Zorica Sagić, profesor strukovnih studija, e-mail

Zamenik predsednika Saveta Akademije je dr Ilja Stanišević, profesor strukovnih studija, e-mail

Savet Akademije ima 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

10 članova (55%) predstavnici Akademije i to po pet članova iz reda Odseka Užice i Odseka Valjevo od kojih su četiri  člana iz reda nastavnog osoblja i jedan član iz reda nenastavnog osoblja

1. dr Zorica Sagić, predsednik Saveta, profesor strukovnih studija

2. Ivana Marinković, nastavnik stranog jezika

3. Ana Đokić, iz reda nenastavnog osoblja

4. dr Ilja Stanišević, zamenik predsednika Saveta, profesor strukovnih studija

5. dr Snežana Rakić, profesor strukovnih studija

6. dr Đorđe Petrović, profesor strukovnih studija

7. mr Sanja Radovanović, predavač

8. Nataša Vuković, iz reda nenastavnog osoblja

9. dr Radomir Stojanović, profesor strukovnih studija

10. Milorad Murić, spec., predavač

– 6 članova (30%) predstavnika osnivača:

1. Ljiljana Kuzmanović

2. Nikola Maksimović

3. Duško Ljujić

4. Radmila Nastić Antanasijević

5. Mihailo Milinčić

6. Nemanja Pešaković

3 člana (15%) predstavnici studenata Akademije:

1.Mladen Ćurdić, Odsek Užice

2.Filip Grujić, Odsek Užice

3.Zorana Milanović, Odsek Valjevo

Mandat članova Saveta traje u periodu od 01. jula 2020. godine do 01. jula 2024. godine.