Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SISTEM KVALITETA

POLITIKA KVALITETA

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Misija i vizija09.12.2020.PREUZMI
Politika kvaliteta10.12.2020.PREUZMI
Pravilnik o standardima i procedurama za obezbeđenje i stalno unapređenje kvaliteta02.12.2020.PREUZMI

STRATEGIJA OBEZBEĐENJA KVALITETA

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2023-202610.11.2023.PREUZMI
Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-202309.12.2020.PREUZMI

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE OBEZBEĐENJA KVALITETA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije za šk. 2023-24. godinu12.12.2023PREUZMI
Odluka Saveta Akademije o usvajanju izveštaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta Akademije za školsku 2022/23. godinu10.11.2023PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta Akademije
za školsku 2022/23. godinu
09.12.2022PREUZMI
Odluka Saveta Akademije o usvajanju izveštaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta Akademije za školsku 2021/22. godinu09.12.2022PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta Akademije za školsku 2021/22. godinu13.12.2021PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta Akademije za školsku 2020/21. godinu09.12.2020PREUZMI

SUBJEKTI I MERE U OBEZBEĐENJU KVALITETA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Subjekti i mere u obezbeđenju kvaliteta09.12.2020PREUZMI

SAVET ZA KVALITET

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Članovi Saveta za kvalitet12.12.2023Saznaj više
Poslovnik o radu Saveta za kvalitet 21.10.2020PREUZMI
Izveštaj o radu Saveta za kvalitet u školskoj 2022/2023. godini
10.11.2023PREUZMI
Izveštaj o radu Saveta za kvalitet u školskoj 2021/2022. godini09.12.2022PREUZMI
Izveštaj o radu Saveta za kvalitet u školskoj 2020/2021. godini 19.10.2021PREUZMI

IZVEŠTAJI O SAMOVREDNOVANJU I OCENI KVALITETA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Izveštaji o samovrednovanju i oceni kvaliteta15.01.2024Saznaj više

IZVEŠTAJI O REZULTATIMA VREDNOVANJA KVALITETA RADA AKADEMIJE

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Značaj samovrednovanja za unapređenje kvaliteta rada Akademije24.05.2024PREUZMI
Učešće studenata u samovrednovanju i oceni kvaliteta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija07.05.2024PREUZMI
Odluka – Izveštaj o proveri kvaliteta rada Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija anketiranjem za školsku 2022/23. godinu11.12.2023PREUZMI
Odluka – Izveštaj o anketiranju studenata, nastavnika i saradnika, nenastavnog osoblja, diplomiranih studenata i poslodavaca o kvalitetu nastave i uslova rada Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, za školsku 2021/22. godinu08.12.2022PREUZMI
Odluka – Izveštaj o proveri kvaliteta rada Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, putem anketiranja za školsku 2020/21. godinu
16.11.2021PREUZMI

IZVEŠTAJI O PROLAZNOSTI STUDENATA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA I GODINAMA STUDIJA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Odluka - Izveštaj o prolaznosti studenata po studijskim programima i godinama studija na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija za školsku 2022/23. godinu14.03.2024PREUZMI
Odluka - Izveštaj o prolaznosti studenata po studijskim programima i godinama studija na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija za školsku 2021/22. godinu20.03.2023PREUZMI
Odluka - Izveštaj o prolaznosti studenata po studijskim programima i godinama studija na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija za školsku 2020/21. godinu
29.12.2021PREUZMI

IZVEŠTAJI O REZULTATIMA OCENJIVANJA STUDENATA NA PREDMETIMA

Naziv dokumentaDatum Pogledaj
Odluka - Izveštaj o rezultatima ocenjivanja studenata na predmetima za školsku 2022/23. godinu na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija14.03.2024PREUZMI
Odluka - Izveštaj o rezultatima ocenjivanja studenata na predmetima za školsku 2021/22. godinu na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija20.03.2023PREUZMI
Odluka - Izveštaj o rezultatima ocenjivanja studenata na predmetima za školsku 2020/21. godinu na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija
29.12.2021PREUZMI