Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, imenovano je na osnovu stručnih kvalifikacija, lice za zaštitu podataka o ličnosti ispred Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja zaposlenima o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Nataša Vuković, dip.pravnik

Telefon:  014/224-735

E-mail:  e-mail