Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

KONKURSI I IZBORI U ZVANJE

POSTANI DEO NAŠEG TIMA

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA

Izveštaj Komisije, 
07. mart 2023


Nastavnik veština


Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnik veština i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 213-3/05 od 07.03.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Nenada Milutinovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici,  dana 07.03.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
08. februar 2023


Predavač


Arhitektura i urbanizam

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Arhitektura i urbanizam, na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije broj 32-3/05 od 08.02.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Jane Vasiljević, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 08.02.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
23. novembar 2022


Asistent


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog  saradnika u zvanje asistenta, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 2156-3/05 od 23.11.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata Srđana Obradovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 23.11.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 18. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 554-5/05 od 16.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata mr Slobodana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 18.05.2022. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.