Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

KONKURSI I IZBORI U ZVANJE

POSTANI DEO NAŠEG TIMA

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ZAPADNA SRBIJA

Izveštaj Komisije, 
18. septembar 2023


Predavač


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika i za užu naučnu odnosno stručnu oblast Elektrotehničko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1317-3/05 od 15.09.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Milorada Murića, stavlja se na uvid javnosti dana 15.09.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Predavač, 50%


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa nepunim radnim vremenom (50%), za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1191-3/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Branka Gavrilovića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Predavač


Mašinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast  odnosno stručnu oblast Mašinsko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1193-4/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Branka Drndarevića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 
28. avgust 2023


Viši predavač


Primenjena fizika

Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu odnosno stručnu oblast Primenjena fizika i za užu naučnu odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 1192-4/05 od 28.08.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Ane Petrović, stavlja se na uvid javnosti dana 28.08.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
20. jul 2023


Asistent


Građevinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Građevinsko inženjerstvo, za Odsek Užice– 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 893-7/05 od 20.07.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Dejana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti dana 20.07.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
20. jul 2023


Nastavnik stranog jezika


Filološke nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanju nastavnika stranog jezika i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Filološke nauke (Engleski jezik) za Odsek Užice– 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 892-3/05 od 20.07.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Ivane Marinković, stavlja se na uvid javnosti dana 20.07.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Menadžment i organizacija

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Menadžment i organizacija za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Marketing i trgovina

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Marketing i trgovina za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Finansije i računovodstvo

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Finansije i računovodstvo za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Konkurs, 05. jul 2023


Asistent


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu  oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo – 1 Izvršilac.

Konkurs je objavljen u publikaciji „Poslovi“, 5. jula 2023. godine.

Izveštaj Komisije, 
16. jun 2023


Saradnik u nastavi


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u saradnika u nastavi i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 689-3/05 od 16.06.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Mladena Stojića, stavlja se na uvid javnosti dana 16.06.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
15. jun 2023


Asistent


Matematičke nauke

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Matematičke nauke, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 690-3/05 od 15.06.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Radmile Bošnjaković, stavlja se na uvid javnosti dana 15.06.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
05. maj 2023


Asistent


Građevinsko inženjerstvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog saradnika u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Građevinsko inženjerstvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 475-3/05 od 05.05.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Aleksandra Pujovića, stavlja se na uvid javnosti dana 08.05.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
28. april 2023


Viši predavač


Informatika i informacioni sistemi

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi, za Odsek Valjevo – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 544-3/06 od 28.04.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata dr Ivana Pantelića, stavlja se na uvid javnosti dana 28.04.2023. godine u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Valjevo i internet stranici, u kom roku kandidati mogu na Izveštaj komisije uložiti obrazloženi pismeni prigovor.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Odseku Valjevo i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08.00-14.00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 12. april 2023


Viši predavač


Informatika i informacioni sistemi

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Informatika i informacioni sistemi za Odsek Valjevo.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 12. aprila 2023. godine.

Izveštaj Komisije, 
07. mart 2023


Nastavnik veština


Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje nastavnik veština i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme, na period u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Tehnologije upravljanja projektima i preduzetništvo, za Odsek Užice – 1 izvršilac,  Izveštaj Komisije broj 213-3/05 od 07.03.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Nenada Milutinovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli Akademije, Odseka Užice i internet stranici,  dana 07.03.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
08. februar 2023


Predavač


Arhitektura i urbanizam

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija broj 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Arhitektura i urbanizam, na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija, za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije broj 32-3/05 od 08.02.2023. godine, o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata Jane Vasiljević, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 08.02.2023. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 
23. novembar 2022


Asistent


Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog  saradnika u zvanje asistenta, za užu naučnu, odnosno stručnu oblast Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice, za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 2156-3/05 od 23.11.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata Srđana Obradovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice,  dana 23.11.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i  dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

 

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 20. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Primenjena mehanika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 553-5/05 od 20.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje, sa predlogom za izbor kandidata mr Dragiše Mićića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 20.05.2022. godine.
Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Izveštaj Komisije, 18. maj 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Saglasno odredbama člana 31. Pravilnika o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija br. 504/6-1 od 30.03.2022. godine, u konkursnom postupku za izbor jednog nastavnika u zvanje predavača, za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice za 1 izvršioca, Izveštaj Komisije br. 554-5/05 od 16.05.2022. godine o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor u zvanje sa predlogom za izbor kandidata mr Slobodana Petrovića, stavlja se na uvid javnosti u trajanju od 30 dana objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet stranici Akademije i Odseka Užice, dana 18.05.2022. godine.

Konkursna dokumentacija se nalazi u Sekretarijatu Akademije u Odseku Užice i dostupna je na uvid zainteresovanih lica svakog radnog dana u vremenu od 08,00-14,00 časova, do isteka roka u kome je Izveštaj dostupan javnosti.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Mašinsko inženjerstvo i Računarsko inženjerstvo i informatika za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.

Konkurs, 05. april 2022


Predavač


Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa, na određeno vreme na period u trajanju od pet godina sa punim radnim vremenom, za izbor jednog predavača za uže naučne, odnosno stručne oblasti Primenjena mehanika i Mašinsko inženjerstvo za Odsek Užice.

Konkurs će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“, 13. aprila 2022. godine.