Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SAVET POSLODAVACA

Savet poslodavaca

Savet poslodavaca je savetodavno telo Akademije čija je osnovna uloga obezbeđenje i unapređenja saradnje između Akademije i privrede u cilju razvoja i unapređenja studijskih programa Akademije u skladu sa potrebama tržišta rada. Konstituisanjem Saveta poslodavaca, sagledavajući realne tržišne potrebe i zahteve poslodavaca, Akademija se opredeljuje za kreiranje tržišno upotrebljivih znanja i veština svojih studenata, odnosno za akreditovanje i realizaciju studijskih programa baziranih na stvarnim potrebama poslodavaca. Na ovaj način ostvarujemo cilj da obrazujemo kadrove koji su spremni da se odmah po završetku studija zaposle u struci za koju su obučeni.

Dana 14.09.2022. godine održana je prva konstitutivna sednica Saveta poslodavaca Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i izvršena verifikacija članova (Odluka o verifikaciji mandata 14.09.2022. godine), kao i Odluka o verifikaciji mandata 21.06.2023. godine.

Članovi Saveta poslodavaca:

  1. dr Nataša Gagović, spec.radiologije, vd direktora Zdravstvenog centra Užice;
  2. Aleksandar Nikolić, dipl.inž.mašinstva, zamenik direktora “CORUN HOLDING” doo;
  3. Ninko Tešić, dipl.ekonomista, direktor “Impol seval” ad, Sevojno;
  4. Desimir Tadić, generalni direktor i suvlasnik kompanije Europrom Valjevo;
  5. dr Vladimir Krivošejev, muzejski savetnik u Muzeju Valjevo;
  6. Marija Vićentić Stojanović, dipl.ecc., šef Odeljenja interne prodaje kompanije Dunav osiguranje 

Savet poslodavaca čine ugledni stručnjaci iz najznačajnijih oblasti privrede, državnih organa i institucija, kao i drugih relevantnih organizacija. 

Sednice saziva i njima rukovodi predsednik Akademije.