Trg Svetog Save 34, Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
(+381) 31 513 385
skola@vpts.edu.rs

SAVET POSLODAVACA

Savet poslodavaca

Akademija u skladu sa Zakonom konstituiše Savet poslodavaca. Postupak, način izbora, prava i obaveze saveta poslodavaca urediće se posebnim pravilnikom. Savetom poslodavaca predsedava predsednik Akademije.