Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SAVET POSLODAVACA

Savet poslodavaca

Savet poslodavaca je savetodavno telo Akademije čija je osnovna uloga obezbeđenje i unapređenja saradnje između Akademije i privrede u cilju razvoja i unapređenja studijskih programa Akademije u skladu sa potrebama tržišta rada. Konstituisanjem Saveta poslodavaca, sagledavajući realne tržišne potrebe i zahteve poslodavaca, Akademija se opredeljuje za kreiranje tržišno upotrebljivih znanja i veština svojih studenata, odnosno za akreditovanje i realizaciju studijskih programa baziranih na stvarnim potrebama poslodavaca. Na ovaj način ostvarujemo cilj da obrazujemo kadrove koji su spremni da se odmah po završetku studija zaposle u struci za koju su obučeni.

Dana 14.09.2022. godine održana je prva konstitutivna sednica Saveta poslodavaca Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i izvršena verifikacija članova (Odluka o verifikaciji mandata)

Savet poslodavaca čine ugledni stručnjaci iz najznačajnijih oblasti privrede, državnih organa i institucija, kao i drugih relevantnih organizacija. 

Sednice saziva i njima rukovodi predsednik Akademije.