Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

ETIČKI ODBOR

Etički odbor је stručno i savetodavno telo Akademije.

Rad Etičkog odbora povezan je sa ciljevima očuvanja dostojanstva profesije, unapređenja moralnih vrednosti, zaštite vrednosti znanja i podizanja svesti o odgovornosti svih zaposlenih i studenata Akademije.

Etički odbor ima pet (5) članova: četiri (4) iz redova nastavnika Akademije, sa svakog odseka po dva, kao i jednog (1) člana iz redova stručnih službi.   

Nadležnost Etičkog odbora zasniva se na koncipiranju pravila, obima i sadržaja etičkih principa povezanih sa radom Akademije:

  • razmatra sva etička pitanja koja se odnose na naučno-istraživački rad i nastavni rad nastavnika, saradnika i studenata Akademije;
  • analizira etičnost u praktičnom radu nastavnika, saradnika i studenata Akademije;
  • ima pravo da da primedbe na kvalifikovanost i kompetentnost nastavnika ili studenata i analizira eventualne rizike koji mogu nastati u fazi stručnog i naučnog rada;
  • stara se da se u svakom naučnom i stručnom istraživanju osigura poštovanje ljudskih prava, a naročito prava na ljudsko dostojanstvo;
  • stara se etičnosti u svim istraživanjima studenata i njihovih mentora u izradi završnih, specijalističkih i master radova;
  • u slučaju potrebe angažuje eksperte iz pojedinih oblasti i druge poslove koji mogu biti predmet etičkog razmatranja.