Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

IZDAVAČKA DELATNOST

Osnovni zadatak izdavčke delatnosti je da doprinese razvoju nastavnih, naučnih, obrazovnih i drugih delatnosti, podstiče stvaralaštvo, a samim tim i afirmaciju Akademije. 

Razvijena izdavčka delatnost je rezultat nastojanja da se obezbedi kvalitetna udžbenička literatura za potrebe izvođenja svih vidova nastave.

Trg Svetog Save 34

31000 Užice

Tel: 031/513-385

Radno vreme: 11 do 13h

Pošalji e-mail

VUKA KARADŽIĆA 3a

14000 Valjevo

Tel: 014/224-735

Radno vreme: 8 do 15h

Pošalji e-mail

Matematika
 • Autor: dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija

SADRŽAJ UDŽBENIKA

 • Recenzenti: dr Ana Savić, profesor strukovnih studija, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd; Boban Trtović, predavač van radnog odnosa, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-01-2
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD

Biologija
 • Autor: dr Tatjana Marinković, profesor strukovnih studija
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: Prof. dr Vladan Pešić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet dr Marija Perić, profesor strukovnih studija, Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija „Visan“, Beograd
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-04-3
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Instalacije kanalizacije i vodovoda
 • Autor: dr Dejan Milivojević, profesor strukovnih studija; Jana Stefanović, Mast.inž.arh.
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: dr Danijela Zlatković, profesor strukovnih studija, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Odsek Niš; dr Đorđe Đuričić, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-08-1
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Opšta hemija
 • Autor: dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: Prof. dr Rada Petrović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet; dr Nataša Ćirović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-03-6
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Preduzetništvo
 • Autor: dr Radomir Stojanović, profesor strukovnih studija; Nenad Milutinović, mast. inž. organ. nauka
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: dr Đorđe Pavlović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo; dr Miladin Kalinić, profesor strukovnih studija u penziji, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije – Sremski Karlovci; dr Ivan Arnautović, profesor strukovnih studija, Visoka škola strukovnih studija za preduzetništvo – Beograd
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-02-9
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Elektrotehnika
 • Autor: dr Miroslava Jordović Pavlović, profesor strukovnih studija; spec. Milorad Murić, predavač
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti:  Ana Jovanetić Markovski, diplomirani inženjer elektrotehnike, Tehnička škola Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-09-8
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Materijali
 • Autor: dr Ljiljana Trumbulović, profesor strukovnih studija
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: dr Aleksandar Milovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice; dr Snežana Aksentijević, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-06-7
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Trgovinski menadžment
 • Autor: dr Sandra Stojadinović Jovanović, profesor strukovnih studija
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: dr Violeta Domanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; dr Boban Dašić, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-07-4
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Operativni sistemi
 • Autor: mr Slobodan Petrović, predavač; Spec. Milorad Murić, predavač
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti:  dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice; dr Milovan Milivojević, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-10-4
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Organizaciono ponašanje
 • Autor: dr Ivana Bojović, profesor strukovnih studija
SADRŽAJ UDŽBENIKA
 • Recenzenti: dr Sandra Stojadinović Jovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice; dr Momčilo Vasiljević, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2021.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-05-0
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

*Klikom na korice udžbenika možete naručiti CD
Menadžment malih i srednjih preduzeća
 • Autor: dr Sandra Stojadinović Jovanović, profesor strukovnih studija

SADRŽAJ UDŽBENIKA

 • Recenzenti: dr Bojan Krstić, redovni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu; dr Violeta Domanović, redovni profesor, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2022.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-17-3
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

Upravljanje otpadom
 • Autor: dr Ljiljana Trumbulović, profesor strukovnih studija

SADRŽAJ UDŽBENIKA

 • Recenzenti: dr Snežana Aksentijević, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice; dr Tatjana Marinković, profesor strukovnih studija, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autor Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2022.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-15-9
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

Neorganska hemija
 • Autor: dr Vesna Marjanović, profesor strukovnih studija

SADRŽAJ UDŽBENIKA

 • Recenzenti: prof. dr Rada Petrović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko metalurški fakultet; dr Nataša Ćirović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Milutin Marjanović  Dizajn korica: Milutin Marjanović
 • Godina izdanja: 2022.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-16-6
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)

 

Uvod u turizam
 • Autor: dr Radomir Stojanović, profesor strukovnih studija i dr Slobodanka Stankov, profesor strukovnih studija

SADRŽAJ UDŽBENIKA

 • Recenzenti: dr Radmila Novaković Kostić, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice; dr Maja Ćosić, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola
 • Izdavač: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Užice
 • Za izdavača: dr Ljubica Diković, predsednik Akademije, profesor strukovnih studija
 • Urednik: dr Sanja Radovanović, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo
 • Priprema za štampu: Autori   Dizajn korica: spec. Milisav Šuljagić, inženjer elektrotehnike i računarstva
 • Godina izdanja: 2022.
 • Elektronsko izdanje
 • Tiraž: 200 primeraka
 • ISBN-978-86-82078-14-2
 • Cena: 200 RSD (plus troškovi poštarine)