Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

KANCELARIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

U skladu sa Strategijom internacionalizacije Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, osnovni cilj Kancelarije za međunarodnu saradnju je pružanje doprinosa podizanju kvaliteta obrazovanja kroz uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje kako sa visokoškolskim ustanovama, tako i sa privrednim organizacijama.

Svesni značaja uloge koju uključivanje međunarodne dimenzije u visokoškolsko obrazovanje ima u profesionalnom razvoju zaposlenih i razvoju kompetencija studenata u skladu za zahtevima međunarodnog tržišta rada, članovi Kancelarije za međunarodnu saradnju nastoje da podstiču i promovišu učešće zaposlenih i studenata u projektima međunarodne razmene, kao i da prate konkurse, pripremaju predloge projektnih prijava i učestvuju u realizaciji projekata od opšteg značaja za razvoj Akademije.

Kancelarija za međunarodnu saradnju je ujedno zadužena i za promovisanje međunarodnih aktivnosti Akademije na naučnim i drugim skupovima.