Trg Svetog Save 34, Užice; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

DOKUMENTA

Pregled svih usvojenih Opštih akata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija od strane Saveta Akademije, Nastavnog veća Akademije, Predsednika Akademije i Studentskog parlamenta Akademije.

OPŠTA AKTA

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Uverenje o Akreditaciji Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija28.04.2022PREUZMI
Rešenje o dopuni i izmeni Dozole za rad26.01.2022PREUZMI
Statut Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija30.12.2021PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije Zapadna Srbija u šk. 2021-22. godinu13.12.2021PREUZMI
Akcioni plan godišnjeg plana rada Akademije u šk. 2021-22. godini13.12.2021PREUZMI
Godisnji plan rada Akademije u školskoj 2021-22. godini13.12.2021PREUZMI
Godisnji izvestaj o radu Akademije u školskoj 2020/21. godini13.12.2021PREUZMI
Dozvola za rad Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija16.12.2019PREUZMI
Razvojni plan ASSZS Akademije Zapadna Srbija28.10.2021PREUZMI
Izveštaj o samovrednovanju i oceni kvaliteta Akademije Zapadna Srbija24.02.2021PREUZMI
Strategija internacionalizacije Akademije04.06.2020PREUZMI
Godišnji izveštaj o radu Akademije u školskoj 2019/20. godini29.12.2020PREUZMI
Godišnji plan rada Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija za školsku 2019/20. godini29.12.2020PREUZMI
Akcioni plan za sprovođenje strategije za obezbeđenje kvaliteta Akademije Zapadna Srbija za 2020-21. godinu29.12.2020PREUZMI
Misija i vizija09.12.2020PREUZMI
Kodeks profesionalne etike i akademskog integriteta10.12.2020PREUZMI
Politika kvaliteta Akademije10.12.2020PREUZMI
Strategija obezbeđenja kvaliteta09.12.2020PREUZMI
Subjekti i mere u obezbeđenju kvaliteta09.12.2020PREUZMI
Plan osposobljavanja zaposlenih iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu26.10.2020PREUZMI

PRAVILNICI

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Pravilnik o savetu poslodavaca13.07.2022.PREUZMI
Pravilnik o studijama na daljinu24.06.2022.PREUZMI
Pravilnik o školarini16.05.2022.PREUZMI
Pravilnik o izdavačkoj delatnosti10.05.2022.PREUZMI
Pravilnik o izradi završnog master rada10.05.2022.PREUZMI
Pravilnik o izboru članova Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija08.04.2022.PREUZMI
Pravilnik o normativima za radne obaveze nastavnika i saradnika na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija31.03.2022.PREUZMI
Pravilnik o izboru, angažovanju i vrednovanju nastavnika i saradnika Akademije Zapadna Srbija30.03.2022.PREUZMI
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju07.01.2022.PREUZMI
Lista kategorija arhivske građe dokumentarnog materijala07.01.2022.PREUZMI
Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih07.01.2022.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji kratkih programa studija Akademije05.01.2022.PREUZMI
Pravilnik o master strukovnim studijama Akademije28.12.2021.PREUZMI
Pravilnik o utvrđivanju platama, naknada i ostalih prihoda, prečišćen tekst07.12.2021.PREUZMI
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja07.12.2021.PREUZMI
Pravilnik o radu26.09.2021.PREUZMI
Pravilnik o rasporedu radnog vremena23.04.2021.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova18.12.2020.PREUZMI
Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju07.12.2020.PREUZMI
Pravilnik o standardima i procedurama za obezbeđenje i stalno unapređenje kvaliteta Akademije Zapadna Srbija02.12.2020.PREUZMI
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti28.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o raspodeli sopstvenih prihoda24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja24.11.2020.PREUZMI
Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći21.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o zaštiti od požara07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih07.10.2020.PREUZMI
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja akademije28.04.2020.PREUZMI
Pravilnik o upisu studenata na osnovne strukovne studije04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o mobilnosti studenata i zaposlenih Akademije04.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o studijama25.06.2020.PREUZMI
Pravilnik o pripremi , izradi i odbrani završnog rada na osnovnim strukovnim studijama16.09.2020.PREUZMI

POSLOVNICI

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Poslovnik o radu Studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija08.04.2022.PREUZMI
Poslovnik o radu Etičkog odbora 25.11.2021.PREUZMI
Poslovnik o radu Saveta za kvalitet21.10.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Saveta Akademije01.07.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Odseka04.06.2020.PREUZMI
Poslovnik o radu Veća Katedri02.06.2021.PREUZMI
Poslovnik o radu Kolegijuma25.06.2020.PREUZMI

DOKUMENTA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU AKADEMIJE

Naziv dokumentaDatumPogledaj
Plan javnih nabavki za 2022. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija24.02.2022.PREUZMI
Završni račun za 2021. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)24.02.2022.PREUZMI
Završni račun za 2020. godinu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija (Bilans stanja, prihoda i rashoda...)23.02.2021.PREUZMI