Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament je organ Akademije koji zastupa i štiti prava i interese svih studenata Akademije i razmatra pitanja i aktivnosti u interesu studenata Akademije, u skladu sa zakonom.

Članovima Studentskog parlamenta garantovana je sloboda mišljenja i izražavanja.

U okviru Studentskog parlamneta nije dozvoljeno političko, versko i stranačko organizovanje i delovanje, kao ni vređanje po bilo kom osnovu.

Članovi studentskog parlamenta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija:

 1. Grujić Filip, broj indeksa PM 020/2020, Odsek Užice, predsednik Studentskog parlamenta, e-mail
 2. Lojaničić Milica, broj indeksa ZN 002/2020, Odsek Užice, član Studentskog parlamenta
 3. Kojić Anđela, broj indeksa TH 017/2020, Odsek Užice, član Studentskog parlamenta
 4. Ćurdić Mladen, broj indeksa MG 020/2021, Odsek Užice, član Studentskog parlamenta
 5. Ćućula Minja, broj indeksa IN 019/2019, Odsek Užice, član Studentskog parlamenta
 6. Pavlović Mihailo, broj indeksa TT 009/2018, Odsek Užice, član Studentskog parlamenta
 7. Simanić Luka, broj indeksa 6451/20, Odsek Valjevo, član Studentskog parlamenta
 8. Milanović Zorana, broj indeksa 6231/21, Odsek Valjevo, član Studentskog parlamenta
 9. Ristevski Anastasija, broj indeksa 8041/21, Odsek Valjevo, član Studentskog parlamenta
 10. Filipović Jovana, broj indeksa 8031/21, Odsek Valjevo, član Studentskog parlamenta
 11. Živković Nikola, broj indeksa 7062/21, Odsek Valjevo, član Studentskog parlamenta

Sedište Studentskog parlamenta nalazi se u sedištu Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija u Užicu.

Akademija obezbeđuje prostor, finansijska sredstva i potrebne uslove za rad Studentskog parlamenta.

Rad studentskog parlamenta je javan.

Studentska konferencija akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije (SKAS) i Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) zajednički su doneli odluku da članarina po studentu iznosi 100 dinara godišnje i da se tu ne pravi razlika između studenata strukovnih i akademskih studija.

Studentski parlament ima predsednika Studentskog parlamenta, zamenika predsednika, sekretara Studentskog parlamenta i po jednog koordinatora za svaki odsek Akademije.

Izbor članova studentskog parlamenta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem.

Izbore za studentski parlament raspisuje predsednik studentskog parlamenta.

Studentski parlament visokoškolske ustanove u sastavu samostalne visokoškolske ustanove se konstituiše najkasnije do kraja oktobra, a samostalne visokoškolske ustanove najkasnije do kraja novembra meseca tekuće godine.

Mandat članova studentskog parlamenta počinje danom konstituisanja studentskog parlamenta i traje dve godine.

U slučaju da student koji je izabran za člana studentskog parlamenta završi stepen studija na koji je upisan pre isteka mandata, zadržava pravo da obavlja funkciju, ako upiše naredni stepen studija u prvom narednom upisnom roku na istoj visokoškolskoj ustanovi, ne duže od tri meseca.

Pravo da budu birani za člana studentskog parlamenta imaju svi studenti Akademije upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament, koje kandiduje studentska organizacija registrovana u skladu sa zakonom ili koje kandiduje neformalna grupa studenata koja ima pismenu podršku najmanje 10% ukupnog broja studenata Akademije, u skladu sa opštim aktom studentskog parlamenta.

Predstavnici studenata sa invaliditetom i studenata upisanih po afirmativnim merama zastupljeni su u članstvu studentskog parlamenta srazmerno procentualnom učešću u ukupnom broju studenata upisanih u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament.

Studentski parlament ima 11 članova, predstavnika studenata upisanih u odsecima  Akademije.

Studenti upisani u Odseku Užice biraju šest članova Studentskog parlamenta.

Studenti upisani u Odseku Valjevo biraju pet članova Studentskog parlamenta

Studentski parlament može obrazovati resore i druga stalna i povremena radna tela (komisija, odbor, tim i sl.) radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti i pripremanja odluka i sprovođenje aktivnosti i projekata iz nadležnosti Studentskog parlamenta.

Studentske organizacije

Radi obavljanja studentskih aktivnosti, unapređenja uslova za lični i društveni razvoj studenata prema njihovim potrebama i mogućnostima i uključivanja studenata u društveni život akademske zajednice i njihovog informisanja mogu se osnivati udruženja, u skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju i zakonom kojim se uređuje osnivanje i pravni položaj udruženja.

Udruženje čije članstvo čine isključivo studenti jedne visokoškolske ustanove može steći status studentske organizacije, u skladu sa ovim Zakonom, ukoliko su ciljevi ili oblast ostvarivanja ciljeva udruženja usmereni na studente, i to na:

 • ostvarivanje i zaštitu prava, interesa i zdravlja studenata;
 • unapređenje nastave;
 • unapređenje životnog standarda studenata;
 • unapređenje položaja studenata u društvu;
 • unapređenje aktivnog učešća studenata u procesu donošenja odluka.