Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Projekti mobilnosti

Projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština u okviru Erazmus+ programa 

1.Erazmus+ projekat broj 2019-1-RS01-KA103-000554

Period trajanja projekta: 05.09.2019 – 31.05.2021. godine

Broj realizovanih mobilnosti:

  • 2 mobilnosti za studente zarad učenja, u maksimalnom trajanju od 5 meseci
  • 1 mobilnost za zaposlene u cilju sticanja veština, u trajanju od 7 dana

Ustanova primalac: Alma Mater Europaea – ECM, Maribor

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail

2.Erazmus+ projekat broj 2020-1-RS01-KA103-065046

Period trajanja projekta: 01.07.2020 – 31.05.2022. godine

Broj realizovanih mobilnosti:

  • 2 mobilnosti za studente zarad učenja, u maksimalnom trajanju od 5 meseci

Ustanova primalac: Alma Mater Europaea – ECM, Maribor

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail

 3.Erazmus projekat broj 2021-1-RS01-KA131-HED-000003450

 Period trajanja projekta: 01.09.2021-31.10.2023. godine

Broj realizovanih mobilnosti:

  • 3 mobilnosti za zaposlene u svrhu držanja nastave i obuke
  • 1 mobilnosti za zaposlene u svrhu obuke

Ustanova primalac: Šolski Center Kranj, Kranj

Kontakt osoba za Akademiju: Ivana Marinković, MA, e-mail