Trg Svetog Save 34, Užice; PIB: 111925736; RAČUN: 8 4 0 - 2 1 1 4 6 6 6 - 2 7
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

TRENUTNE AKTIVNOSTI, ETIČKI ODBOR

Održana radionica „Etička i stručna pravila u izradi praktično-istraživačkih, seminarskih i završnih radova“

Kao i prošle godine, na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija održana je radionica za studente druge godine osnovnih studija iz oblasti etike i integriteta.

U valjevskom odseku, 6. decembra 2023. godine, studenti su učestvovali u radionici „Etička i stručna pravila u izradi praktično-istraživačkih, seminarskih i završnih radova“, namenjena studentima druge godine osnovnih studija. Studenti su se upoznali sa pojmovima plagiranja, lažnog autorstva, izmišlјanja i krivotvorenja rezultata, autoplagiranja, kao i načinima citiranja u tesktu i pisanjem bibliografije. U praktičnom delu radionice, studenti su na osnovu datih zadataka uvežbavali citiranje u tekstu i navođenje u bibliografiji primenom IEEE i APA stilova citiranja. U ovom delu poveo se i razgovor o etičkim aspektima i izazovima primene novih tehnologija poput ChatGPT-a i drugih četbotova sa veštačkom inteligencijom u akademskom kontekstu. Radionicu je realizovala Tatjana Dugošija, MA, nastavnik stranog jezika.

U odseku Užice radionica je održana 22. decembra 2023. godine od 17 do 20 sati u amfiteatru 302 za studente druge godine menadžmenta, koji su, pored osnovne teme radionice, obradili temu „Etička pravila u poslovnom obraćanju“. Predavači su bili prof. dr Vesna Vasović i Ana Đokić, studentkinja treće godine na studijskom programu Tehnološko inženjerstvo.

Panel diskusija na temu „Uključivanje održivosti u obrazovanje u oblasti revizije i računovodstva“

Kriza koja je obuzela čitavu planetu preti da ugrozi opstanak čovečanstva. Širom sveta neprestano se radi na pronalaženju uzroka i rešenja, ali sve češće se izlaz iz sadašnje krize u svetu traži na strani etike. Vremenom se iskristalisala ideja da se mora promeniti do sada prisutan neetički odnos prema životnoj sredini jer su ljudi deo životne sredine i radi svog opstanka moraju voditi brigu o njoj.

Prepoznajući važnost uloge održivosti u globalnom svetu i industrijama, 1. decembra 2023. godine, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, bila je domaćin panel diskusije sa međunarodnim učešćem na temu „Uključivanje održivosti u obrazovanje u oblasti revizije i računovodstva“. 

Ova panel diskusija je okupila akademsku zajednicu i stručnjake u oblasti održivosti, cirkularne ekonomije, revizije i računovodstva, kako bi, kroz diskusiju o održivosti u reviziji i računovodstvu, razmotrili načine za uključivanje održivosti u obrazovanje u ovim oblastima.

Učesnici panela su bili:

Ian Thomnson, University of Dundee, Scotland, United Kingdom;

prof. dr Neda Vitezic, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska;

prof. dr Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;

Edin Glogić, FINRA Univerzitet Tuzla, Bosna i Hercegovina;

prof. dr Dejan Jovanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu;

prof. dr Jozefina Beke Trivunac, emeritus, Alfa BK Univerzitet;

Marija Pantelic, Bosis, Valjevo;

Vidosava Džagić, Privredna komora Beograd;

dr Nebojša Jeremić, UIRS;

Aleksandra Tanasković, EY Serbia.

U toku diskusije, panelisti su podelili ključne uvide iz svog sektora i odgovarali na pitanja prisutnih. Moderator je bila profesorka Odseka Valjevo dr Kosana Vićentijević.

Predstojeći praznici na Akademiji u duhu etičkih vrednosti

Studenti Akademije, Odsek Valjevo, ukrasili su jelku najlepšim i najvrednijim ukrasima – nazivima etičkih vrednosti. Time su želeli da pokažu svesnost značaja etike i morala u sferi obrazovanja.

Na Akademiji obeležen Svetski dan etike (Global Ethics Day)

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, ove godine je partner Global Ethics Day, koji je 2014. godine utemeljio Karnegijev savet za etiku (Carnegie Council for Ethics) sa ciljem da se u javnosti podigne svest o etičkim pitanjima u savremenom društvu i važnosti etike i etičkih načela. Ovaj dan, koji se obeležava svake treće srede u oktobru, uključuje hiljade pojedinaca, kompanija, obrazovnih ustanova, agencija i neprofitnih organizacija iz više od sto zemalja širom sveta. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana etike je ”Osnažena etika”.

Studenti i profesori valjevskog odseka Akademije su 18. oktobra 2023. godine organizovali razgovor o etičkim aspektima u oblasti računovodstva, revizije, marketinga, bankarstva, osiguranja, međunarodnog biznisa, i veštačke inteligencije. Profesori Akademije dr Dragoslava Sredojević, dr Sanja Radovanović, dr Kosana Vićentijević i Ivana Marković MA sa studentima su diskutovali o najkritičnijim pitanjima etike sa kojima se suočava društvo, kao što su klimatske promene i budućnost ESG (Environmental, Social and Governance). Na ovaj način, valjevski odsek Akademije pridružio se obeležavanju i promociji Svetskog dana etike 2023, sa ciljem afirmacije primene etičkih načela i principa u akademskom i poslovnom okruženju.

U okviru obeležavanja „Svetskog dana etike“ 18. 10. 2023.  prof. dr  Vesna Vasović i prof. dr Zorica Tanasković održale su predavanje studentima prve godine Akademije strukovnih studija  Zapadna Srbija – Odsek Užice. Predočen je značaj etičkog promišljanja i delovanja na svim poljima života i rada. Naglašeno je da glavne poluge etičkog obrazovanja  moraju da budu između ostalog  i jačanje odgovornosti prema sebi i drugima i kao kruna ovakvih pregnuća –  donošenje ispravnih  moralnih odluka. Shodno ovom istaknut je zanačaj poslovne etike, kao značajne nauče discipline koja podrazumeva  skup ličnih i kolektivnih moralnih postupaka koje se koriste tokom svih oblika poslovnih aktivnosti, a kojima se određuje granica do koje se može ići. Granice mogu biti u okviru zakonskih normi i pravila, zatim u okviru dobrih poslovnih odnosa i navika u ekonomskom i socijalnom prostoru, te u okviru ličnih pozicija i situacija u odnosu na druge sa kojima se dolazi u poslovni ili ljudski kontakt. Samo zdrava socijalna jedinka može da odbaci negativne principe kakvi su čovekomrštvo, parazitizam, sirovi individualizam, nemoralni  karijerizam i itd.  provocirajući pri ovom nova moralna promišljanja i  zainteresovanost za sva etička pitanja.

Radionica „Etička i stručna pravila u izradi praktično istraživačkih, seminarskih i završnih radova“

Radionica „Etička i stručna pravila u izradi praktično istraživačkih, seminarskih i završnih radova“ održana je za studente druge godine Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, u Odseku Užice 24. marta 2023. a u Odseku Valjevo 11. aprila 2023. godine. Studenti su se najpre upoznali sa pojmovima plagiranja, lažnog autorstva, izmišljanja i krivotvorenja rezultata, i autoplagiranja. Zatim su predstavljeni načini citiranja u tekstu – doslovno navođenje tuđih reči, parafraziranje i rezimiranje – kao i uloga funsnota i pisanje bibliografije. Stilovi citiranja koji su predstavljeni bili su IEEE i APA stil.

U praktičnom delu, studenti su, na osnovu datih zadataka koji su obuhvatali knjige sa jednim, dva ili više autora, naučne radove (članke) objavljene u naučnim časopisima, kao i veb adrese izvora, uvežbavali citiranje u tekstu i navođenje u bibliografiji primenom navedena dva stila citiranja.

Radionicu su u  Odseku Užice organizovale i održale dr Vesna Vasović i Marina Pušica MSS a u Odseku Valjevo Tatjana Dugošija, MA, nastavnik stranog jezika Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo.